Fiske i Vänern och Mälaren

I Vänern kan du fiska gratis och behöver alltså inget fiskekort. Några av de vanligaste fiskarna är abborre, gädda, björkna och braxen. Abborre och gädda har du speciellt goda möjligheter att fånga, framförallt om du väljer att vinterfiska i sjön.

Fiskekort behövs alltså inte så länge du endast fiskar med spö. Dock finns det speciella fiskeregler du måste följa. Till exempel att du inte får ta upp de öringar och laxar som ej är odlade. Alla odlade fiskar har fettfenor som är bortklippta, vilket gör att de är lättare att särskilja från de naturligt förekommande fiskarna.

Vänern är ett populärt ställe att vinterfiska i. Speciellt om du vill fånga gädda eller abborre. Det rekommenderas alltid att du inte tar upp de fiskar du inte behöver. Det hjälper till att bevara fiskbeståndet.

Om du bestämmer dig för att pimpla bör du helst hålla dig vid djupbranter eller vassvikar för den bästa fiskelyckan och det behövs ett borrhål som är runt 20 centimeter.

Vill du fiska på annat sätt än med spö måste du först ta reda på vilka regler som gäller, om du behöver fiskekort eller inte.

Fiske i Mälaren

Mälaren är en av de största sjöarna i Sverige. Den är belägen i Uppland, Västmanland och Södermanland. Sjön består av sund, fjärdar, vikar och ett antal öar. I genomsnitt är Mälaren 13 meter djup och har flera tillflöden, bland annat Enköpingsån, Fyrisån, Svartån och Eskilstunaån.

De vanligaste fiskarna i sjön är abborre, mört, gädda och sarv. Det finns dock över 30 olika fiskarter att stöta på, varav vissa vandrar mellan havet och sjön. Förutom de vanligaste kan du hitta sik, lake, braxen och många fler.

Du som vill fiska i Mälaren behöver inte köpa ett fiskekort så länge du endast fiskar med ett handredskap, som metspö eller kastspö. Dock finns det vissa regler som gäller hur du fiskar med andra redskap, som till exempel med nät. Utan fiskekort får du dock fiska på både privatägt vatten och statligt ägt. Trolling är även tillåtet utan fiskekort, men endast på vattnet som inte är ägt av en privat organisation.

Det allra bästa du kan göra ifall du känner dig osäker på vad som gäller är att fråga. Ta inte chansen att åka ut på en fisketur ifall du inte är säker på att du följer rätt regler.

Rekommenderade artiklar