Behandlingshem för vård av missbrukare

Att sluta med ett missbruk är många gånger otroligt svårt. Vid inläggning på behandlingshem för missbrukare kan ett drogmissbruk brytas. Genom behandling kan missbrukare få verktyg att använda för att undvika återfall. På behandlingshem bor den intagna tillsammans med andra som också vill sluta missbruka. Att komma ifrån miljön hemma och vänkretsen, som oftast består av andra missbrukare, kan vara en stor fördel. På behandlingshem är det alltid bemannat med personal.

Med kognitiv beteendeterapi, vardagssysslor och samtal i allmänhet kan missbrukaren få ökade självinsikter, verktyg att hantera sitt liv och få en bättre självkänsla. Det finns människor som har levt med många års drogberoende, men som genom behandlingshem har lyckats vända sitt liv till det bättre. Det är svårt att bryta ett missbruk, men med stöd och hjälp är det möjligt.

Vård av missbrukare som är motiverade

Behandlingshem passar missbrukare som är motiverade att sluta med droger. Det kan vara tufft att ingå i en gemenskap utan droger i kroppen. Terapi kan ta upp saker som den missbrukande i åratal har flytt ifrån, känslor och tankar som har dövats av droger. Ett behandlingshems viktigaste uppgift är att ha en drogfri miljö.

Förutom det är det aktiva terapeutiska samtal och olika sysslor som gör att missbrukarna kan få en aktiv vardag.
Oftast lever missbrukare ett kaosartat liv där rutiner sällan är närvarande. Att införa sunda vanor såsom sysselsättning och regelbundna mat- och sovtider underlättar återanpassningen till en drogfri vardag. Det är viktigt att missbrukarna är motiverade när de söker behandling. Vård av missbrukare fungerar bäst på behandlingshem där missbrukarna stöttar varandra. I ett öppet och tryggt klimat är det lättare att ta till sig behandling och sluta med ett missbruk.

Äktenskapsförord tryggar enskild egendom

Ett äktenskapsförord är kortfattat en handling för äkta makar som avgör hur utvald egendom utgör så kallad giftorättsgods eller är enskild. Detta innebär med andra ord att man kommer överens om hur bodelningen sker vid dödsfall eller skilsmässa och i vilken utsträckning. Äktenskapsförord upprättas tillsammans med en advokat, exempelvis genom http://www.scheele.se/aktenskapsforord/ som besitter stor expertis.

I äktenskapsförordet tas upp vilken egendom man äger för tillfället eller som man senare kommer införskaffa. Genom att ha ett äktenskapsförord påverkas rättsverkningar vid eventuellt dödsfall eller skilsmässa beroende på vad som bestämts i handlingen. Dock är det viktigt att vara medveten om att man inte bestämmer vem som skall ärva eller äga egendom. På grund av detta behöver äktenskapsförord emellanåt kombineras med testamente. I ett testamente kan man nämligen bestämma att arvingarna får ärva enskild egendom och undvika att de behöver överlåta halva arvet vid skilsmässa.

Konstruera äktenskapsförord med en sakkunnig.

Ett äktenskapsförord kan konstrueras på flertalet olika sätt. Exempelvis kan det inkludera all egendom, enbart egendom som införskaffats före äktenskapet, bara den ena makens egendom eller endast särskilt utvald egendom. Vid behov kan man även fastsälla enskild egendom, såsom ett testamente eller arv som en av parterna i äktenskapet har fått. Vanligaste alternativet är i alla fall den heltäckande äktenskapsförorden där all egendom är enskild.

Före de äkta makarna skriver under handlingarna är det viktigt att det inte förekommer några oklarheter. Bästa alternativet är att noggrant gå igenom samtliga dokument med sin advokat för att säkerställa att slutresultatet är som man önskar. När båda parterna godkänt äktenskapsförordet registreras det hos Skatteverket där det sedan registreras som giltigt. I dagens läge krävs ingen svensk översättning av dokumenten, utan de registreras oberoende språk.